Hipnoz bilinç ve bilinçaltının aynı anda açık olduğu konsantrasyon halidir.

Hipnoz tekniği  Avusturyalı hekim Franz Anton Mesmer ( 1734 – 1815 ) tarafından,  gözle görülmeyip, ölçülemeyen bir çeşit manyetik enerji olarakta bildiğimiz hayat enerjisinin kötü yanını başka alanlara akışını sağlayarak hastalarını tedavi etmeye çalışması ile ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu fikir ve uygulamalar ingiliz kökenli Dr. Braid ( 1841 ) ilham olmuş ve Hipnoz tekniği günümüze kadar gelişerek gelmiştir.   Hipnoz kelimesi yunan mitolojisinde Hypnos , Nyks ( gece )’ nin oğludur. Morfeus  ( rüyalar tansırısı ) Hypnose’ un 3000 çocuğundan biridir. Hipnoz ( hypnose ) yapılan kişiye baktığında uykudaymış gibi görünmesinde ötürü bu ismi ilk defa İngiliz kökenli Dr. Braid ( 1841 ) kullanmıştır.

Hipnoz hali 

Hipnoz hali doğaldır ve tuhaf bi hal değildir. Günlük hayattan da hipnoz durumuna örnek verirsek; kitap okurken konsantrasyonumuz yüksek ise etrafımızdaki sesleri algılamayız, yürürken dahi bazen farkında olmadan gitmek istediğimiz yere ulaştığımızı görürüz. Hipnoz, kendinden geçme ve bayılma durumları değildir. Hipnoz halinden çıktığımızda, hipnoz halindeyken söylediklerimizi hatırlayabiliriz.

Hipnoterapi nedir? 

Her anımız ana rahmine düştüğümüz andan, ölüme kadar bilinçaltımızda kaydedilir.

Bugün yaşadığımız herhangi bir sorunun başlangıcı geçmişten gelen bir anı ile ilgili olabilir.

Hipnoterapi ise hipnoz tekniği kullanılarak kullanılarak bu anıları ortaya çıkarmak ve sorunlardan kurtulmak için uygulanan değişim durumudur.

Hipnoterapi: Hipnoz durumunda iken geçmiş yıllara dönüşün ve telkinlerin kullanıldığı ya da sadece telkinlerin kullanıldığı, sorunlardan kurtulmamız için uygulanan değişim sürecidir.

Her insan kendine özgü olduğu için seans sayısı kişiye göre ve soruna göre değişmektedir.

Hipnoterapinin etkili olduğu durumlar 

Öfke Kontrolü, Davranış Değiştirme, Stres Yönetimi, Hatırlanıldığı Zaman Rahatsız Olunan Kişiye Ya Da Olaya Karşı Duyarsızlaştırma, Depresyon, Kaygı, Sigarayı Bırakma, Kilo Verme, Farkındalık, Endişe, Odaklanma Sorunu, Konsantrasyon, Panik, Utanç Duygusu, Kendini İfade, Geç Kalma Alışkanlığı, Sınav Kaygısı, İrade Kaybı, Kıskançlık, Yaşamda Sürekli Tekrar Eden Benzer Sorunlar, Mobing, Çatışma Sorunları, İletişim Sorunları, Beslenme Alışkanlığı Değiştirme, Duygusal Tıkanıklıklar, Enerji Yükseltme, Kişileri Ve Olayları Kabullenme, Suçluluk Duygusu, Aşağılık Hissi, Yetersizlik Duygusu, Güven Sorunu, Erteleme Alışkanlığı, Ayrılığın Üstesinden Gelme, Sorumluluk Alma, Ayrılık Kaygısı, Fobiler-korkular ( Sosyal Fobi, Uçak, Yükseklik, Ayrılık, Hayvan, Kan, İğne, Dişçi, Doğum, Yalnızlık, Karanlık, Kapalı Alan, Araba Kullanma, Terk Edilme, Red Edilme, Kalabalık, Acı Çekme, Gelecek, Kaybetme Korkusu, Asansör Fobisi )

Kimlere Hipnoterapi tekniği uygulanmaz 

  • IQ ( Zeka Seviyesi ) Düşük Olanlar
  • Bunama evresinde olan ve yaşı oldukça ilerlemiş kişiler ( 80 yaş üzeri )
  • Söylenileni anlamayan ve ileri derece bağımlılıkları olan kiş
  • Alzheimer Hastaları
  • Akli dengesi yerinde olmayanlar